Skip to main content

Petit Milieu is een citroengele ruimte op het internet, een kruising tussen een ontmoetingsplatform en een arbeidsbureau.
Door in te loggen wordt de gebruiker uitgenodigd om een reeks zowel introspectieve als reflexieve vragen te beantwoorden over zijn of haar werksituatie voor, tijdens en na de pandemie.
Consultants met een vooruitziende blik kunnen te allen tijde ingrijpen om aanwijzingen te geven voor het oplossen van problemen.

Petit Milieu stelt onze relatie tot tijd, ruimte, geld, gewoontes en normativiteit in vraag, over alles wat naar voren komt als we het over de intieme relatie tot ons werk hebben.
Het aan het licht brengen van vragen die al aanwezig waren maar naar boven zijn gekomen, zoals mollen die besluiten om boven de grond te komen wonen.

Duration : 1h30
Web and design development : Samuel Hackwill
Conception : Mathilde Maillard
Coproduction : La Bellone
Production : Entropie Production et Club Travail

Contact

General manager
Pierre-Laurent Boudet
pierlo.boudet (at) entropieproduction.be
+32 484 650 830
Administrative manager
Anaïs Bastin
anais.bastin (at) entropieproduction.be
+32 2 642 20 57
Production manager
Camille Bono
camille.bono (at) entropieproduction.be
+33 6 33 23 06 21
Production manager - Projet Quartier Vincent Glowinski
Laura Ughetto
laura.ughetto (at) insas.be
Webmaster
Abel Poucet

Entropie Production is supported by Ministry of Culture of Fédération Wallonie Bruxelles and Wallonie Bruxelles International