Skip to main content
3ème Vague

Léa, Aurélien en Maxime zijn jonge kunstenaars die tussen België en Frankrijk werken. Samen willen ze het vraagstuk van de ecologie toepassen op het gebied van de podiumkunsten. In ons persoonlijke leven staan we dagelijks stil bij de ecologie. Politiek gezien handelen we op onze manier van eten, op de energie die we verbruiken, op onze transportmiddelen en op de manier waarop we over deze kwesties spreken. Maar we hebben nooit geprobeerd deze gedachten over te brengen naar de creatie van levende kunst.

Wat voor soort acties kunnen we als professionals in ons vakgebied ondernemen om deze vraag aan te pakken nu er een algemeen sociaal en politiek bewustzijn van de ecologie ontstaat? Hoe zou een show er uitzien die deze ecologische overwegingen respecteert?

We willen een voorstelling maken die deze kwesties aanduidt. Het gaat niet zozeer om het maken van een voorstelling rond het thema van ecologie, maar om het concreet in vraag stellen van onze praktijk. Onze focus ligt dan ook op onderzoek en de esthetische en dramatische impact van een voorstelling die tot het uiterste van de ecologie wordt gedreven.

Moeten we daarom de show in het donker doen? Welke sets recyclen we? Kan er een tour zijn? Wie vervuilt er meer: de acteur of actrice, de technici of de regisseurs? Hoe zit het met schuldgevoelens? Kunnen we onze burgerlijke en professionele ethiek van elkaar loskoppelen? Is er behoefte aan straftheater? Zijn we de derde golf; die van een late bezinning of van een verandering in de praktijk?

Contact

General manager
Pierre-Laurent Boudet
pierlo.boudet (at) entropieproduction.be
+32 484 650 830
Administrative manager
Manon Faure en intérim
admin (at) entropieproduction.be
+32 2 642 20 57
Production manager
Rocio Leza
rocio.leza (at) entropieproduction.be
+32 4 77 05 58 81
Communication manager
Marie-Sophie Zayas
infos (at) entropieproduction.be
Webmaster
Abel Poucet

Entropie Production is supported by Ministry of Culture of Fédération Wallonie Bruxelles and Wallonie Bruxelles International